Ukážeme Vám cestu !

Předcházejte problémům & chraňte své výrobky a služby.

S čím Vám můžeme pomoci ?

Naše služby

Vážení přátelé,

našim zákazníkům nabízíme právní poradenství na podporu a zajištění hladkého chodu projektů. Nejčastěji se jedná o oblast autorského práva, ochranných známek a jiných průmyslových práv, licenčních smluv, problematiku doménových jmen, obchodního práva, otázky týkající se nekalosoutěžního jednání a též i občanského práva.

Služby patentových zástupců - poskytování odborné pomoci fyzickým a právnickým osobám ve věcech týkajících se průmyslového vlastnictví, zejména jejich zastupování před orgány státní správy a v řízení před soudy za podmínek a v rozsahu stanoveném zákony o řízení před soudy, jakož i poskytování nezávislého poradenství a dalších služeb souvisejících s ochranou průmyslového vlastnictví.

Rozsah naší činnosti:

  • ochranné známky
  • průmyslové vzory
  • označení původu
  • zeměpisné označení
  • práva k obchodní firmě
  • právo na ochranu proti nekalé soutěži a související činnosti, např. známková licence, známková rešerše, sporná řízení
  • IT právo & e-commerce
  • doménová jména: registrace, servis, ale i zajištění změny vlastníka a v neposlední řadě i časté spory o doménová jména
  • franšízing

Naše společnost patentových zástupců zajišťuje ochranu všech těchto práv v České republice, ale i zahraničí. Včetně zastupování před OHIM v Allicante (evropská známka, evropský průmyslový vzor) .

V případě Vašeho zájmu o naše služby nás kontaktujte na e-mailu info@wtsnet.cz.

Těšíme se na spolupráci

                                                      Tým společnosti WTS net, s.r.o.